Profesjonalna obsługa inwestycji budowlanych

Budowa obiektów, roboty budowlane, nadzór budowlany, pomoc nad prawidłowym utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektów budowlanych.

DLACZEGO WSPÓŁPRACA Z NAMI

Od ponad 10-lat zdobywamy doświadczenie w obszarze budownictwa. W tym okresie nabyliśmy szeroką wiedzę i znajomość zagadnień związanych z realizacją inwestycji budowlanych – od poznania tzw. sztuki budowlanej poprzez prawo budowlane, nadzory budowlane, uczestnictwo i przygotowanie przetargów budowlanych, indywidualne drobne realizacje, kosztorysowanie, kończąc na zagadnieniach BHP włącznie.

Właściciel firmy Michał Bortkiewicz to absolwent Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, pełni czynne funkcje kierownika budowy oraz Inspektora nadzoru Inwestorskiego.

W naszym dorobku posiadamy także szereg sporządzonych opinii i ekspertyz technicznych oraz kosztorysów budowalnych. Praca przy realizacji takich inwestycji jak: hale przemysłowe, produkcyjne i magazynowe, budynki administracyjno-biurowe, konstrukcje żelbetowe, konstrukcje stalowe, roboty murowe oraz posadzkarskie, domy jednorodzinne, remonty i wykończenia budynków a także udział w modernizacji infrastruktury kolejowej obiektów kubaturowych – umożliwiła nam poznanie złożonych procesów i technologii budowlanych – przekłada się to na jakość naszych obecnych i przyszłych realizacji.

Wieloletnie doświadczenie, ciągłe doskonalenie oraz szereg zrealizowanych projektów niech będą gwarantem solidności oraz profesjonalizmu świadczonych przez nas usług.

Zachęcam do współpracy

Właściciel

Michał Bortkiewicz

OFERTA

DORADZTWO

Pomoc przy przygotowaniu inwestycji, pomoc na etapie realizacji, przy kończeniu inwestycji oraz przy utrzymaniu obiektów budowlanych.

ODBIORY TECHNICZNE

Odbiory techniczne w zakresie konstrukcyjno-budowlanym.

KONTROLE OKRESOWE BUDYNKÓW

Zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego budynki i obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej wykonywanej co najmniej raz w roku oraz co najmniej raz na 5 lat.

NADZORY BUDOWLANE

Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesów budowlanych.

KOSZTORYSY BUDOWLANE

Dla potrzeb sporządzania opinii technicznych – roszczeń finansowych wobec nierzetelnych wykonawców, dla potrzeb Zamówień Publicznych, dla potrzeb mniejszych inwestycji.

PLAN BIOZ

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie.

BUDOWA OBIEKTÓW

Budowa małych i średnich obiektów budowlanych.

OPINIOWANIE

Ocena stanu technicznego budynku lub jego elementów.

INWENTARYZACJE

Szczegółowe przedstawienie rzeczywistego stanu istniejącego budynku.

SZKOLENIA BHP

Szkolenia z zakresu BHP: szkolenia wstępne, instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy, szkolenia okresowe oraz inne.

Kontakt

biuro@bortbud.pl

606 871 465

Puszczyńskiego 45

97-300 Piotrków Tryb.

REGON 365524803

NIP 7712504545

8 + 4 =