O NAS

W 2016r. powstała firma BORTBUD Michał Bortkiewicz na fundamentach doświadczenia, wiedzy i umiejętności nabytej przez właściciela firmy przez ponad 10 – letnią działalność w obszarze budownictwa. Łącząc teorię oraz praktyczną znajomość zagadnień związanych z realizacją inwestycji budowlanych, w tym przepisy, normy i zagadnienia formalno-prawne związane z budownictwem , możemy Państwu zaoferować profesjonalizm naszych usług w zakresie: doradztwa technicznego, nadzorów budowalnych (objęcie funkcji kierownika budowy, Inspektora nadzoru Inwestorskiego, prowadzenia inwestycji jako Inwestor zastępczy), budowy małych i średnich obiektów budowlanych, wykonywania różnego rodzaju robót budowlanych, kosztorysowania, sporządzania opinii i ekspertyz technicznych, kończąc na zagadnieniach BHP włącznie.

W naszym dorobku posiadamy szereg zrealizowanych inwestycji przy udziale naszego nadzoru, kilkadziesiąt sporządzonych opinii i ekspertyz technicznych oraz kosztorysów budowalnych. Praca nad realizacją (od wykonywania nadzoru, wykonywaniu poszczególnych robót budowalnych po wykonywanie i nadzór obiektów pod klucz) takich inwestycji jak: hale przemysłowe produkcyjne i magazynowe, budynki administracyjno-biurowe, konstrukcje żelbetowe, domy jednorodzinne, remonty i wykończenia budynków, modernizacja infrastruktury kolejowej obiektów kubaturowych, obiekty infrastruktury budżetowej a także realizacje podlegające ustawie o zamówieniach publicznych.

Wieloletnie doświadczenie, ciągłe doskonalenie zawodowe w tym śledzenie nowinek technologicznych i bieżąca wiedza z zakresu prawa budowlanego są gwarantem solidności oraz profesjonalizmu świadczonych przez nas usług.