AKTY PRAWNE

BUDOWNICTWO

Zbiór aktów prawnych z prawa budowlanego dotyczacych zamówień publicznych, nazdoru inwestorskiego, dziennika budowy itp.

KOSZTORYSOWANIE

Rozporządzenie w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego

BHP

Aktualnie obowiązujące akty prawne związane ze szkoleniami, służbą i przepisami BHP.