BUDOWNICTWO

PRAWO BUDOWLANE

Zbiór aktów prawnych z prawa budowlanego dotyczacych dziennika budowy, nadzoru inwestorskiego, prawa budowlanego, zamówień publicznych itp.

MATERIAŁY BUDOWLANE

Zbiór aktów prawnych dotyczacących materiałów budowolanych,  wprowadzania do obrotu, deklarowania zgodności, itp.