Doświadczenie

Doświadczenie

Jestem inżynierem budownictwa posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. W swojej ponad 15-latniej praktyce zawodowej zdobyłem wiedzę i doświadczenie w szeroko pojętym obszarze budownictwa oraz zarządzaniu procesami inwestycyjnymi w tym nieruchomościami.

Przez wiele lat pełniłem funkcję kierownika budowy, następnie inspektora nadzoru budowlanego (do chwili obecnej włącznie). Kolejnymi etapami rozwoju mojej kariery zawodowej było objęcie funkcji menadżera projektu oraz kierownika kontraktu. Dwa lata zarządzałem również spółdzielnią mieszkaniową. Kilka lat opiniowałem kosztorysy budowlane dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przeprowadziłem szereg kontroli okresowych obiektów budowlanych związanych z ich stanem technicznym. Moje zdobyte doświadczenie w dziedzinie budownictwa wykorzystuję w pracy codziennej również jako biegły sądowy - sporządzając od 2014r. opinie oraz ekspertyzy techniczne.

W swoim dorobku posiadam szereg zrealizowanych inwestycji takich jak: hale przemysłowe, produkcyjne i magazynowe, budynki administracyjno-biurowe, konstrukcje żelbetowe, konstrukcje stalowe, zbiorniki żelbetowe, obiekty kubaturowe w budownictwie kolejowym, budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne, obiekty użyteczności publicznej oraz specjalnego przeznaczenia. Dodatkowo sporządziłem i zweryfikowałem kilkaset kosztorysów, kilkadziesiąt opinii i ekspertyz technicznych a także przeprowadziłem bardzo wiele kontroli technicznych obiektów budowlanych.

Zachęcam do współpracy

mgr inż. Michał Bortkiewicz