HISTORIA

W 2016r. powstała firma BORTBUD Michał Bortkiewicz na fundamentach doświadczenia, wiedzy i umiejętności nabytej przez właściciela firmy przez ponad 15 – letnią działalność w obszarze budownictwa. Łącząc teorię oraz praktyczną znajomość zagadnień związanych z realizacją inwestycji budowlanych, w tym przepisy, normy i zagadnienia formalno-prawne związane z budownictwem , możemy Państwu zaoferować profesjonalizm naszych usług w zakresie: doradztwa technicznego, nadzorów budowlanych (objęcie funkcji kierownika budowy, Inspektora nadzoru Inwestorskiego, koordynacji inwestycji jako Inżynier kontraktu) średnich i dużych obiektów budowlanych, sporządzania opinii i ekspertyz technicznych, kosztorysów, kończąc na zagadnieniach BHP włącznie.

W naszym dorobku posiadamy szereg zrealizowanych inwestycji przy udziale naszego nadzoru, kilkadziesiąt sporządzonych opinii, ekspertyz technicznych, kosztorysów budowlanych oraz kontroli okresowych obiektów budowlanych. W naszej codziennej pracy zajmowaliśmy się wykonywaniem nadzorów nad całością inwestycji jak również poszczególnych robót budowlanych takich jak: hale przemysłowe produkcyjne i magazynowe, budynki administracyjno-biurowe, konstrukcje żelbetowe, domy jednorodzinne i wielorodzinne, remonty i wykończenia budynków, modernizacja infrastruktury kolejowej obiektów kubaturowych, obiekty infrastruktury „budżetowej” a także realizacje podlegające ustawie o zamówieniach publicznych.

Wieloletnie doświadczenie, ilość zrealizowanych projektów, ciągłe doskonalenie zawodowe w tym śledzenie nowinek technologicznych i bieżąca wiedza z zakresu przepisów prawa budowlanego, na koniec najważniejsze – zadowolenie klientów, pozwalają nam określić się mianem profesjonalistów w wykonywanej pracy.