DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

04.2018 – do chwili obecnej

Firma: REAL DEVELOPMENT GROUP SP. Z O. O. SP. K.
Stanowisko: Inspektor Nadzoru, Menadżer projektu

Obowiązki:

 • przygotowanie inwestycji przed realizacją
 • koordynacja procesu budowlanego
 • planowanie, tworzenie oraz kontrola procesów budowy
 • zawieranie umów oraz kontraktowanie robót z wykonawcami
 • współpraca i zarządzanie zespołami nadzorującymi projekty
 • weryfikacja dokumentacji technicznych
 • opiniowanie i przygotowanie dokumentacji powykonawczych
 • obowiązki wynikające z Prawa Budowlanego

2016 – do chwili obecnej

Firma: BORTBUD Michał Bortkiewicz
Stanowisko: Właściciel firmy

Obowiązki:

 • doradztwo techniczne
 • nadzory budowlane
 • opinie techniczne
 • odbiory techniczne
 • kosztorysy budowlane
 • inwentaryzacje
 • przeglądy okresowe budynków
 • plany BiOZ
 • usługi BHP, szkolenia

2010 – 04.2018

Firma: Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego PBI S.A. (Piotrków Tryb.)
Stanowisko: Kierownik budowy

Obowiązki:

 • samodzielne prowadzenie budowy
 • współpraca z kontrahentem, zespołami technicznymi
 • koordynacja projektem i podwykonawcami
 • weryfikacja i nadzór nad dokumentacją techniczną
 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej
 • obowiązki wynikające z Prawa Budowlanego

2007 – 2010

Firma: CoBouw Polska Sp. z o.o. (Łódź)
Stanowisko: Inżynier budowy

Obowiązki:

 • kierowanie zespołami brygad
 • koordynacja projektem i podwykonawcami
 • prowadzenie dokumentacji technicznej
 • nadzór nad technicznymi zagadnieniami inwestycji

WYKSZTAŁCENIE

2011 – 2012 Politechnika Łódzka

Wydział: Katedra Mechaniki Maszyn Włókienniczych
Studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
Uzyskany tytuł: specjalista do spraw bhp

1999 – 2007 Politechnika Łódzka

Wydział: Budownictwa, Architektury i Inż. Środowiska
Specjalizacja: Inżynieria Procesów Budowlanych
Stopień: magister inżynier

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej nr – LOD/1267/OWOK/09.

Członek Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze ewidencyjnym – ŁOD/BO/8932/10.