Oferta

Oferta

Doradztwo Przy Inwestycjach Budowlanych I Prawidłowym Utrzymaniu Technicznym Obiektów Budowlanych​

Pomoc w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji budowalnych tj. przeprowadzenia inwestora przez proces budowlany od koncepcji poprzez harmonogram prac po samą koordynację robót i ich zakończenie, a także doradztwo i wsparcie techniczne przy utrzymaniu już istniejących obiektów budowlanych.

Opinie i ekspertyzy techniczne

Sporządzanie opinii i ekspertyz technicznych zarówno na potrzeby prywatne jak również na zlecenia sądów i organów administracji publicznej jako biegły sądowy w dziedzinie budownictwa lądowego.​

Koordynacja procesów budowlanych

Pełnienie funkcji kierownika kontraktu oraz menagera projektów.

Zarządzanie nieruchomościami

Zarządzanie związane z utrzymaniem i obsługą budynków wielorodzinnych wraz z wsparciem technicznym dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Nadzory budowlane

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego oraz kierownika budowy zgodnie z ustawą Prawo budowlane.

Przeglądy i kontrole techniczne

Dokonywanie obowiązkowych kontroli okresowych obiektów budowlanych zgodnie z ustawą Prawo budowlane jak również bieżących przeglądów technicznych w zakresie konstrukcyjno-budowlanym. ​

Przykładowe realizacje