KIEROWNIK/INŻYNIER KONTRAKTU

KIEROWNIK/INŻYNIER KONTRAKTU

Kierownik lub Inżynier kontraktu to osoba lub zespół osób odpowiedzialny za realizację inwestycji (kontraktu) na każdym jej etapie. Osoba ta lub zespół osób działając w imieniu Inwestora przeprowadzają go przez proces budowlany, służąc swoim profesjonalizmem i wiedzą. Przy inwestycjach, których złożoność wymaga zaangażowania minimum kilku osób odpowiedzialnych za różne aspekty, naprzeciw staje właśnie osoba mająca duże doświadczenie i wiedzę – Kierownik kontraktu (często zwany też Inżynierem lub Menadżerem projektu). Do zadań kierownika kontraktu należy między innymi: pomoc merytoryczna w pozyskaniu terenu pod inwestycję, nadzór nad pracami projektowymi, uzyskanie niezbędnych i wymaganych pozwoleń przez rozpoczęciem budowy, nadzór nad zarządzanymi przez siebie osobami oraz jednostkami, nadzór techniczny, prowadzenie dokumentacji technicznej oraz finansowej, pozyskiwanie nowych wykonawców/podwykonawców i podtrzymywanie kontaktu z obecnymi, rozwiązywanie wszelkich potencjalnych i rzeczywistych problemów występujących podczas realizacji kontraktu, samodzielne planowanie i rozliczanie kosztów oraz prowadzenie dokumentacji finansowej. Od osób pełniących funkcje kierowników kontraktu wymagane jest również: wszechstronne uzdolnienie oraz kwalifikacje zawodowe, pozwalające bez trudu sprostać stawianym zadaniom, zarządzanie działem przygotowania produkcji, działem kalkulacji kosztów oraz samym działem realizacji inwestycji, doświadczenie na stanowiskach kierowniczych, umiejętność sterowania kapitałem ludzkim oraz finansowym a także znajomość mechanizmów marketingowych. Kierownik kontraktu musi również orientować się na bieżąco z sytuacją rynkową oraz znać biegle przepisy prawa budowlanego.