KOSZTORYSY INWESTORA

Wykonywane są przez Inwestora – Zamawiającego dla oszacowania kosztów planowanej inwestycji. Stanowią podstawę do zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych dla realizacji zadania wraz z uwzględnieniem rezerwy finansowej (REZ).

W kosztorysach inwestora uwzględnia się podatek VAT.

Kosztorysy inwestora sporządza się metodą kalkulacji uproszczonej.

Oferowane kosztorysy wykonywane są przy wsparciu programu NORMA PRO na podstawie cenników SEKOCENBUD oraz INTERCENBUD.