KOSZTORYSY NA ROBOTY DODATKOWE

Przygotowywane są przez Wykonawcę w przypadku rozszerzenia (lub wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych w zamówieniu podstawowym) zakresu robót w stosunku do zakresu objętego umową podstawową. W zależności od ustaleń stron, kosztorysy te mogą być sporządzone jako ofertowe lub powykonawcze.

W przypadku zamówień publicznych Zamawiający ma prawo udzielić zamówienia dodatkowego na podstawie „kosztorysu na roboty dodatkowe” w przypadku zakresu robót nieprzewidzianych ale niezbędnych do wykonania zadania.

W kosztorysach na roboty dodatkowe uwzględnia się podatek VAT.

Kosztorysy na roboty dodatkowe można sporządzać zarówno metodą kalkulacji uproszczonej jak też metodą kalkulacji szczegółowej.

Oferowane kosztorysy wykonywane są przy wsparciu programu NORMA PRO na podstawie cenników SEKOCENBUD oraz INTERCENBUD.