KOSZTORYSY OFERTOWE

Przygotowywane są przez Wykonawcę dla ustalenia ceny ofertowej, jaką zamierza zaproponować Inwestorowi Wykonawca dla wykonania danej, ściśle określonej roboty budowlanej.

W kosztorysach ofertowych uwzględnia się podatek VAT.

Kosztorysy ofertowe można sporządzać zarówno metodą kalkulacji uproszczonej jak też metodą kalkulacji szczegółowej.

Oferowane kosztorysy wykonywane są przy wsparciu programu NORMA PRO na podstawie cenników SEKOCENBUD oraz INTERCENBUD.