KOSZTORYSY POWYKONAWCZE

Przygotowywane są przez Wykonawcę dla ustalenia wynagrodzenia za wykonane roboty w przypadku, gdy nie został sporządzony kosztorys ofertowy. W sytuacji, gdy strony uzgodniły, że wynagrodzenie zostanie obliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego i w umowie określiły wszystkie podstawy jego sporządzenia wraz z odpowiednim podatkiem VAT.

W kosztorysach powykonawczych uwzględnia się podatek VAT.

Kosztorysy powykonawcze można sporządzać zarówno metodą kalkulacji uproszczonej jak też metodą kalkulacji szczegółowej.

Oferowane kosztorysy wykonywane są przy wsparciu programu NORMA PRO na podstawie cenników SEKOCENBUD oraz INTERCENBUD.