PRZYDATNE LINKI

http://www.sejm.gov.pl/ SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
http://isap.sejm.gov.pl/ INTERNETOWY SYSTEM AKTÓW PRAWNYCH
http://www.sadowibiegli.pl/ STRONA POŚWIĘCONA BIEGŁYM SĄDOWYM

BUDOWNICTWO

https://www.piib.org.pl/ POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
http://www.loiib.pl/ ŁÓDZKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
http://www.pzitb.lodz.pl/ POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
http://www.itb.pl/  INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
http://www.pkn.pl/ POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY
http://www.gunb.gov.pl/ GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO
http://bip.lodz.winb.gov.pl/ ŁÓDZKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO
http://www.pinb.piotrkowtryb.lo.pl/ POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
http://www.inzynierbudownictwa.pl/ INŻYNIER BUDOWNICTWA
http://pzpb.com.pl/  POLSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW BUDOWNICTWA
http://www.technicznanot.pl/  KSIĘGARNIA TECHNICZNA NOT

KOSZTORYSOWANIE

http://kosztorysowanie.pl/ STOWARZYSZENIE KOSZTORYSANTÓW BUDOWLANYCH
http://www.sekocenbud.pl/ OŚRODEK WDROŻEŃ EKONOMICZNO-ORGANIZACYJNYCH
http://www.intercenbud.pl/ BAZA REALNYCH CEN DO KOSZTORYSÓW
http://www.bistyp.pl BISTYP CONSULTING
http://www.dla-kosztorysanta.pl/ ASTINO DLA KOSZTORYSANTÓW

BHP

 https://www.pip.gov.pl/pl/ PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
https://lodz.pip.gov.pl/pl/ PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY W ŁODZI
https://www.ciop.pl/ PORTAL WIEDZY O BHP
https://poznan.pip.gov.pl/pl/ ZGŁOSZENIE ZAMIARU ROZPOCZĘCIA BUDOWY
http://www.atest.com.pl/ ATEST OCHRONA PRACY
http://www.asystentbhp.pl ASYSTENT BHP
https://www.udt.gov.p URZĄD DOZORU TECHNCZNEGO
https://www.tdt.pl/ TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY
http://www.oznaczenie-ce.pl/ OZNACZENIE CE