Profesjonalna obsługa inwestycji budowlanych

koordynacja procesów budowlanych, nadzory budowlane, doradztwo przy realizacji obiektów budowlanych

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Od ponad 15-lat zdobywam doświadczenie w szeroko pojętym obszarze budownictwa. W tym okresie poznałem wiele zagadnień związanych z realizacją inwestycji budowlanych – od poznania tzw. sztuki budowlanej, znajomość przepisów budowlanych, wykonywanie nadzorów budowalnych, uczestnictwo w przygotowaniu i realizacji przetargów budowlanych, wykonywaniu opinii i ekspertyz technicznych, kosztorysów budowlanych, kończąc na koordynacji inwestycji jako menadżer oraz kierownik kontraktu.

Jestem absolwentem Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Posiadam uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Na co dzień pełnię czynne funkcje kierownika budowy, Inspektora nadzoru Inwestorskiego oraz kierownika kontraktu.

W swoim dorobku posiadam szereg zrealizowanych inwestycji takich jak: hale przemysłowe, produkcyjne i magazynowe, budynki administracyjno-biurowe, konstrukcje żelbetowe, konstrukcje stalowe, zbiorniki żelbetowe, obiekty kubaturowe w budownictwie kolejowym, budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne.

Swoją wiedzę wykorzystuję również w codziennej pracy wykonując opinie i ekspertyzy techniczne oraz kontrole okresowe obiektów budowlanych.

Wieloletnie doświadczenie, ciągłe doskonalenie zawodowe oraz szereg zrealizowanych projektów niech będą gwarantem solidności oraz profesjonalizmu świadczonych przeze mnie usług.

Zachęcam do współpracy

Właściciel

mgr inż. Michał Bortkiewicz

OFERTA

DORADZTWO

Pomoc przy przygotowaniu inwestycji, pomoc na etapie realizacji, przy kończeniu inwestycji oraz przy utrzymaniu obiektów budowlanych.

ODBIORY TECHNICZNE

Odbiory techniczne w zakresie konstrukcyjno-budowlanym.

KONTROLE OKRESOWE BUDYNKÓW

Zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego budynki i obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej wykonywanej co najmniej raz w roku oraz co najmniej raz na 5 lat.

NADZORY BUDOWLANE

Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesów budowlanych.

KOSZTORYSY BUDOWLANE

Dla potrzeb sporządzania opinii technicznych – roszczeń finansowych wobec nierzetelnych wykonawców, dla potrzeb Zamówień Publicznych, dla potrzeb mniejszych inwestycji.

KIEROWNIK/INŻYNIER KONTRAKTU

Realizacja inwestycji.

OPINIOWANIE

Ocena stanu technicznego budynku lub jego elementów.

SZKOLENIA BHP

Szkolenia z zakresu BHP: szkolenia wstępne, instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy, szkolenia okresowe oraz inne.

Kontakt

biuro@bortbud.pl

606 871 465

Puszczyńskiego 45

97-300 Piotrków Tryb.

REGON 365524803

NIP 7712504545

5 + 15 =